Zelo zelatus sum

Gorliwością
Rozpaliłem się ...

Miłosierny Samarytanin Roku

Plebiscyt 2024 czas rozpocząć !!!

Solidarni z Ukrainą

Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza realizuje Projekt „Dom Seniora Św. Eliasza”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2  Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020