Pomagają z nami

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie, zaangażowanie i wszelką pomoc ofiarowaną Nam

na przestrzeni wszystkich lat funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy, że byliście i jesteście Państwo z Nami.